o. Anton Pariľák - homília
(15:18 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto