o. Anton Pariľák - časť homílie
(6:25 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto