o. Štefan Paločko - Prečo je modlitba neúčinná?
(16:34 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto