o. Štefan Ištvanik - homília
(12:38 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto