8. 8. 2008   o. Anton Pariľák - homília   (video)

14. 3. 2008   o. Anton Pariľák - homília   (video)

21. 12. 2007   o. Anton Pariľák - homília   (video)

    o. Štefan Ištvanik - homília   (video)

19. 11. 2007   o. Štefan Kucer - Mária - Eucharistická žena

6. 7. 2007   o. Anton Pariľák - homília   (video)

7. 6. 2007   o. Štefan Kucer - O Eucharistii

31. 5. 2007   o. Štefan Paločko - Katechéza o modlitbe   (video)

    katechéza - Som gréckokatolík

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto