Ak si budeme deň za dňom poctivo plniť svoje duchovné povinnosti, Pán nám dá postupne pocítiť svoju blízkosť, takže nebude pre nás ťažké uvedomovať si Božiu prítomnosť aj mimo času určeného na modlitbu. Na druhej strane naša poctivá snaha o život v Božej prítomnosti počas práce i odpočinku bude odmenená hojnejšou milosťou. Musíme sa snažiť žiť s Ježišom sami vo svätostánku nášho srdca.

(Matka Terézia)© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto