Istého brata, kým bol v kláštore, často zachvacoval hnev a tak si povedal: „Odídem na púšť. Tam nebudem mať s kým sa vadiť, azda vo mne utíchne tá vášeň.“ Odišiel teda a býval sám v jaskyni. Istého dňa naplnil hrniec vodou a postavil ho na zem, a ten sa mu zrazu prevrátil. A keď ho tretí raz naplnil a znova sa mu prevrátil, schytil hrniec a nahnevaný ho rozbil. Keď sa však spamätal, uvedomil si, že ho oklamal duch hnevu, a povedali si: „Tu som sám, a predsa ma premohol hnev. Vrátim sa do kláštora, lebo všade treba bojovať a všade potrebujem trpezlivosť, a najmä Božiu pomoc.“ A tak vstal a vrátil sa do svojho kláštora.


© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto