Istý brat doniesol svätému bratovi Makarovi hrozno, ale ten z lásky k blížnemu nehľadel na seba, lež na druhého, a zaniesol ho inému bratovi, ktorý sa zdal byť slabšieho zdravia. Tu chorý vzdával vďaky Bohu za brata, prijal hrozno a kedže aj on viac myslel na blížneho ako na seba, zaniesol ho inému chorému bratovi, a tento zas inému; a tak hrozno obišlo po všetkých chyžiach, ktoré boli od seba ďaleko roztratené po púšti. A keďže nevedeli, kto ho prvý daroval, napokon zaniesli hrozno tomu, kto ho poslal. A svätý Makar sa tešil, keď videl v bratoch takú zdržanlivosť, takú lásku a sám sa ešte prísnejšie začal cvičiť v duchovnom živote


© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto