Písal sa rok 1683. Turci so svojou veľkou armádou vtrhli do Európy a prišli až k Viedni, ktorú chceli za každú cenu dobyť. Už od 16. júla mali obkľúčiť celé mesto, ktoré bránilo iba 16 tisíc bojovníkov. Turci mali 250 tisícovú armádu. Turci kopali chodby pod zemou až k mestským hradbám. Potom naložili množstvo pušného prachu, zapálili ho. Takto s obrovským rachotom sa vždy na nejakom úseku zvalili hradby, cez ktoré sa potom Turci snažili dostať do mesta. Najťažším dňom bol 11. september. Mesto bolo bez zbraní a potravín. Z veže Chrámu svätého Štefana vysielali signály, ktorými volali o pomoc.

11. septembra bola sobota a poľský kráľ Ján Sobjesky dorazil so svojím vojskom k Bratislave. Pridali sa k nemu aj niektorý veľmoži, takže spojenecká armáda už mala okolo 90 tisíc mužov. V noci zo soboty na nedeľu sa modlili ruženec. Po polnoci sa začali slúžiť sväté liturgie. Pri jednej z nich miništroval sám Ján Sobjesky. Kráľ, dôstojníci a mnohí vojaci pristúpili k svätému prijímaniu. Ráno sa pustili do boja pod heslom: Ježiš, Mária, pomáhajte! Boj trval celý deň. Večer sa dali Turci na útek, i keď ich bolo takmer 3krát viac. Vtedy Turci opustili nielen Viedeň, ale aj Európu a viackrát sa už nepokúšali z našich predkov urobiť mohamedánov. Na pamiatku toho víťazstva 12. septembra slávime sviatok mena Panny Márie.

V priebehu dejín Pán Boh už mnohokrát ukázal svoju všemohúcnosť a zakročil tam, kde jeho verní už boli bezradný a obrátili sa na neho v dôvernej modlitbe. Pán Boh človekovi pomáha nielen v boji proti ľudskému nepriateľovi, ale zvlášť v boji proti nepriateľovi jeho duše, proti diablovi. Ale pomôže mu iba vtedy, ak sa modlí a modlitbou ho o pomoc prosí. Preto svätý Ján Zlatoústy hovorí: ,,Modlitba je taká potrebná pre dušu človeka, aká je potrebná vlaha pre rastlinu.“ Teda ako rastlina pre svoj rast potrebuje dážď, tak duša pre svoj život pre svoj život potrebuje modlitbu. Na inom mieste hovorí: ,,Tak, ako duša dáva život telu, tak modlitba dáva život duši.“ To znamená, že ak sa duša odlúči od tela, telo umiera. Ak sa človek nemodlí, jeho duša je pre nebo mŕtva. Nemôže sa v nej udržať milosť posväcujúca, skrze ktorú je duša spojená s Bohom. Svätý Augustín hovorí: ,,Čo je pokrm pre telo, to je modlitba pre dušu.“

Prevzaté z:
Ľudová čítanka na nedele a sviatky
08/2007© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto