Zo života svätého Mikuláša von Flue, švajčiarskeho pustovníka, sa rozpráva aj táto udolosť. Do jeho pustovne ho prišiel navštíviť jeho rodný brat Peter. Bola nedeľa, preto sa obidvaja vybrali do mesta na službu Božiu. Keď sa už vracali zo služby Božej, Peter rozprával Mikulášovi: „Dnes som mal v chráme divné videnie. Keď sa začala služba Božia, v strede chrámu začal vyrastať stromček, ktorý bol vždy väčší a väčší, až svoje konáre rozprestieral nad všetkými prítomnými v chráme. Pri slovách premenenia strom rozkvitol. Chrám sa naplnil vôňou kvetov. Kvety boli veľmi krásne, aké som ešte nikdy nevidel a začali padať na hlavy prítomných. Na každej hlave bol kvet. Na niektorých hlavách ostali také krásne a svieže, ako padli. Na niektorých hlavách zvädli a na niektorých až zoschli. Veriaci si tieto kvety odnášali aj domov, ale také , aké im ostali na ich hlavách. Jedni si odniesli svieže, iní zvädnuté a niektorí zoschnuté.“ Ozval sa Mikuláš a povedal Petrovi: „To si nevidel nič zvláštne. Každá svätá služba Božia, to je ten rozkvitnutý strom Kristovho kríža. Kvety sú milosti Božie, ktoré nám získal Pán Ježiš svojou obetou na kríži. On tieto milosti ponúka každému prítomnému na svätej službe Božej. Ale nie každý ich rovnako prijíma a domov si odnáša iba to, čo si svojou prítomnosťou zaslúžil. Ak bol iba telom prítomný, a jeho duch blúdil, potom si odnáša zvädnuté alebo až zoschnuté kvety milostí, z ktorých nemá žiadny duchovný úžitok ani on, ani jeho drahí. Ak sa snažil zbožne byť prítomný na Kalvárii, ktorá sa sprítomnila a zopakovala na našom oltári, tak si odnáša mnohé milosti, ktoré si videl v podobe tých čerstvých kvetov.“

Svätá služba Božia je prameňom mnohých milostí. Svätý Alfonz hovorí: „Čo si nevyprosíš pri službe Božej, tak pochybujem, že si to inde vyprosíš.“ Služba Božia je prameňom všetkých milostí, ale záleží na tom, ako ju prežívame. Preto sa často pýtajme sami seba: „Aký kvet milostí si ponesiem domov zo služby Božej, na ktorej som práve prítomný? Svieži, zvädnutý alebo až zoschnutý?

Prevzaté z:
o. Štefan Ištvánik, C.Ss.R.
Ľudová čítanka na nedele a sviatky
06/2007© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto