Protopresbyterát Svidník tvorí 19 farností:

FARNOSŤ SPRÁVCA FARSKÝ CHRÁM
Svidník-mesto o. M. Pulščák Chrám Božej Múdrosti (2004)
Cernina o. M. Kočiš Chrám sv. Kozmu a Damiána (1805)
Fijaš o. Ľ. Repický Chrám sv. Michala archanjela (1830)
Giraltovce o. Š. Pacák Chrám Matky Ustavičnej Pomoci (1938)
Hrabovčík o. R. Daňo Chrám sv. Michala archanjela (1812)
Hunkovce o. M. Kostilník Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (1938)
Kapišová o. M. Jančišin Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (1892)
Kečkovce o. R. Lišivka Chrám sv. Michala archanjela (1911)
Krajná Bystrá o. M. Tkačín Chrám sv. Michala archanjela (1929)
Ladomirová o. P. Seman Chrám sv. Michala archanjela (1742)
Medvedie o. M. Tkačín - excur. Chrám sv. Demetra veľkomučeníka (1939)
Mlynárovce o. V. Hornyák Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (1877)
Stročín o. M. Tatár Chrám Zosnutia Presvätej Bohorodičky (1836)
Svidník-Záhradná o. P. Vansáč Chrám Narodenia Presv. Bohorodičky (1845)
Šarišský Štiavnik o. B. Rebjak Chrám sv. Michala archanjela (1928)
Štefurov o. P. Malcovský Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (1821)
Vápeník o. M. Jančišin - excur. Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky (1888)
Vyšný Mirošov o. M. Laban Chrám sv. Kozmu a Damiána (2000)
Vyšný Orlík o. M. Horňák Chrám Nanebovstúpenia Pána (1793)
© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto