P o n d e l o k 6:30 V.SK cirkevnoslovanská
18:00 V.SK slovenská
U t o r o k 6:30 V.SK cirkevnoslovanská
18:00 V.SK slovenská
S t r e d a 11:25 CZŠ slovenská
14:00 Nemocnica slovenská
18:00 V.SK cirkevnoslovanská
Š t v r t o k 6:00 Kláštor cirkevnoslovanská
18:00 V.SK slovenská
P i a t o k 6:30 V.SK cirkevnoslovanská
18:00 V.SK slovenská
S o b o t a 7:00 V.SK cirkevnoslovanská
N e d e ľ a 8:00 V.SK slovenská
10:30 V.SK cirkevnolovanská
11:15 Nemocnica cirkevnoslovanská
18:00 V.SK slovenská


© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto