Bohoslužobný poriadok

      4. 10. 2010 - 10. 10. 2010                                                           

Pondelok

Sv. ruženec  17:25

6:30

V. Sk

Zdr. a B. pož.  Ján, Margita s rod.

 

 

 

18:00

V. Sk

+ Kamil

Utorok

Sv. ruženec 17:25

6:30

V. Sk

Zdr. a B. pož. Mária, Martinka, Milan, Mária s rod.

10:00

Charita

Modlitebné stretnutie

18:00

V. Sk

+ Štefan Bilý                                                                                              panychída

Streda

Sv. ruženec 17:25

 

11:25

CZŠ

Sv. liturgia slovenská

14:00

Nemocnica

                         15:00  ruženec B. milosrdenstva     

18:00

V. Sk

+ Michal                                                                             týždňová

Štvrtok

Spoveď 17:30

6:00

Kláštor

Sv. liturgia

17:25

V. Sk

Sv. ruženec za závislých

18:00

V. Sk

+ Michal Vaňko                                                                                ročná

 19:15-21:15

V. Sk

Osobná adorácia Eucharistie – 21 : 00  Ruž. B. milosrdenstva 

Piatok

Spoveď  17:30

Sv. liturgia s deťmi,

ktoré idú na sv. prijímanie                                

6:30

V. Sk

Zdr. a B. požehnanie – uzdravenie Ladislav

17:30

V. Sk

Sv. ruženec mládež a deti, ktoré idú na sv. prijímanie

18:00

V. Sk

+ Vasiľ, Zuzana                           

19:00

V. Sk

Adorácia a požehnanie s Eucharistiou

 

 

 

Sobota

      

7:00

V. Sk

+ r. Humenikovej, r. Hvizdovej

 

 

Púť do Litmanovej – stretneme sa o 12:00 hod na parkovisku pod horou

 

 

a pomodlime sa spoločne krížovú cestu

Nedeľa

10. 10. 2010

                    

 

7:00

V. Sk

Modlitba 1. času

8:00

V. Sk

Sv. liturgia slovenská                                                                                                                                     

10:30

V. Sk

Sv. liturgia cirkevnoslov.                                                                                                   

 

Nemocnica

NEBUDE !!!

17:15

V. Sk

Akatist Bohorodičke

18:00

V. Sk

Sv. liturgia slov.                                                                                                                                          

Nácvik detského zboru na fare o 16 : 00 hod.,     Mládežníckeho zboru  o 17 : 00 hod. na fare. 

V  pondelok    je spoveď ľudí, ktorí sú v nemocnici od 14 : 30 hod.

17. 10. 2010 v našej farnosti bude odpustová slávnosť Sv. Paraskevy.

  9. 10. 2010 púť  do Litmanovej na autách – stretneme sa pod horou o 12 : 00 hod.

Vo farskej knižnici si môžete vypožičať knihy na čítanie – každý štvrtok.  

V piatok pozývame deti, ktoré idú na 1. sv. prijímanie na sv. liturgiu.

Zbierka – boj proti hladu - na tento úmysel sa predávajú srdiečka po sv. liturgii. 

8. – 10. 10. na Sigorte v centre pre rodinu – bude kurz Rút pre manželov.

 

V mesiaci október sa budú v chráme pred sv. lit. modliť sv. ruženec deti z jednotlivých škôl so svojimi katechétami:

V pondelok   CZŠ a 4. ZŠ                                              V utorok  3. ZŠ                                      V stredu 1. ZŠ

                       ( zodpovedná M. Mihaliková)                   ( zodpovedná s. Alžbeta)                      (zodpovedná s. Františka)

 

15. 10. 2010 po sv. liturgii katechéza a modlitby s modlitebnou skupinou  Petra Liptáka zo spoločenstva Maják z Košíc.

16. 10. 2010 sv. liturgiu bude sláviť o. Vasiľ Kinďa - správca Litmanovskej hory Zvir.

  5. 11. 2010 sv. liturgia s o. Antonom Pariľakom.

10. 12. - 11. 12. 2010  Noc čítania Biblie – pozývam mládež a deti – budete sa môcť zapísať- miesto tejto akcie Roztoky.

12. 12. 2010 Nedeľa Biblie na sv. liturgiach posvätíme Biblie, ktoré si môžete doniesť.