PRIPRAVOVANÉ AKCIE

15. 5. 2010
Púť do Krakova
16. 5. 2010
Family day - Prešov ( Stretnutie rodín )
30. 5. 2010
Koncert Zboru Presvätej Bohorodičky
6. 6. 2010
1. sväté prijímanie
vo farnosti Svidník - mesto
PRAVIDELNÉ AKCIE

Pondelok od 19:15 h.
Nácvik zboru Presvätej Bohorodičky
vždy 11-teho
v mesiaci
Moleben k bl. Vasiľovi Hopkovi
s uctievaním relikvie
vždy 17-teho
v mesiaci
Moleben k bl. Petrovi Pavlovi Gojdičovi
s uctievaním relikvie
každú prvú
sobotu o 18:00
Fatimská sobota a katechéza na tajomstvá sv. ruženca
každú druhú
sobotu
Futbal chlapcov v telocvični
každú prvú
nedeľu o 17:00 hod.
Modlitby matiek
Utorok 10:00 h.
Modlitebné stretnutie na charite
Utorok 19:00 h.
Neokatechumenát 1. spol.
Streda 19:00 h.
Neokatechumenát 2. spol.
Štvrtok
od 19:15 do 21:15
Adorácia Eucharistie
Štvrtok 17:15 h.
Modlitba sv. ruženca za závislých a so závislými...
Štvrtok 19:00 h.
Sedenie komunity
Piatok 16:00 h.
Nácvik detského zboru na fare
Piatok 17:00 h.
Nácvik mládežníckeho zboru na fare
Sobota 15:00 h.
Stretnudie detí - eRko v suteréne chrámu
Sobota 19:00 h.
Eucharistia neokatechumenátu


© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto