o. Teodor Podhajecký 1677 - ?
o. Andrej Podhajecký ? - ?
o. Adam Podhajecký ? - 1764
o. Peter Podhajecký 1764 - 1793
o. Ján Jakovič, st. 1793 - 1810
o. Ján Jakovič, ml. 1810 - 1813
o. Ján Podhajecký 1813 - 1820
o. Michal Ruby 1820 - 1821
o. Mikuláš Dzubaj 1821 - 1864
o. Alexander Pavlovič 1864 - 1900
o. Mikuláš Zima 1900 - 1909
o. Mikuláš Daňko 1909 - 1926
o. Miron Petrašovič 1926 - 1927
o. Alexej Kelly 1927 - 1945
o. Mikuláš Barna 1945 - 1946
o. Mons. Vasiľ Prokipčák 1946 - 1950

    V roku 1950 po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi začala vo Svidníku pôsobit Pravoslávna cirkev. Dovtedy sa vo Svidníku k Pravoslávnej cirkvi nehlásil nikto. Pretrhla sa kontinuita pôsobenia gréckokatolíckych kňazov. Až po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968 pôsobia vo Svidníku opäť gréckokatolícky kňazi:
o. Mikuláš Hricov 1968 - 1978
o. Eliáš Baláž 1978 - 1980
o. Ján Karas 1980 - 1991
o. Ľubomír Petrík 1991 - 2003
o. Marek Pulščák od 2003

    Kaplánske miesto vo farnosti Svidník bolo ustanovené k 1. júlu 1993. Zatiaľ vo farnosti ako kapláni pôsobili títo kňazi:
o. Štefan Kopčák1993 - 1995
o. Peter Tkáč1995 - 1997
o. Slavko Ganaj1997 - 2002
o. Peter Iľko2002 - 2003
o. Ľubomír Karaffa2003 - 2004
o. Kamil Fech2004 - 2005
o. Marián Feckanič2005 - 2006
o. Štefan Kucer2006 - 2008
o. Matej Fečkood 2008
© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto