V histórii farnosti Svidník sa primičné sväté liturgie slávili dokopy 7-krát.


Prvým kňazom, ktorý pochádzal z našej farnosti bol o. Kornel Baláž, ktorý v roku 1979 slávil primičnú sv. liturgiu. V súčastnosti pôsobí na Apoštolskom exarcháte v Prahe.V roku 1985 to bol o. Metod Milan Bilančík, OSBM; v súčasnosti pôsobí ako správca farnosti Krásny Brod.

V roku 2001 primičnú sv. liturgiu slávil o. Alexander Andrejko; v súčasnosti pôsobí ako správca farnosti Šarišské Jastrabie.

V roku 2003 mal primicie o. Richard Harvilko; v súčasnosti správca farnosti Miľoš.

o. Vladimír Sekera slávil primičnú sv. liturgiu v roku 2004, už v novom Chráme Božej Múdrosti. Teraz je správcom farnosti Čertižné.

Boh bol k nám naďalej milostivý a štedrý, pretože v roku 2006 slávil primičnú sv. liturgiu ďalší kňaz pochádzajúci z našej farnosti - o. Ján Senaj. V súčasnosti je správcom farnosti Petrová.

V poradí siedmym a veríme, že nie posledným novokňazom pochádzajúcim z našej farnosti bol o. Matúš Nastišin, ktorý slávil primičnú sv. liturgiu v roku 2008. Teraz pôsobí ako kaplán vo farnosti Humenné-mesto.© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto