CHRÁMY
    Chrám Božej Múdrosti (2005; farský chrám)
    Kaplnka sv. Paraskevy (NKP-1800; kaplnka v Chráme Božej Múdrosti)
    Kaplnka sv. Juraja (1992; cirkvená škola)

    Vo farnosti pôsobí detský a mládežnícky spevácky zbor, chrámový zbor, hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko, charitatívna služba, neokatechumenátne spoločenstvo, združenie kresťanských seniorov.


Naši patróni
Božia Múdrosť sv. Paraskeva prep.
(životopis)
© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto