Mládežnícky zbor - nacvičovanie pesničky na primície "Vezmi si, vezmi"

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto