Rok 2008 vo farnosti (18:39 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto