Rok 2008 - vo farnosti

Koncert Chvál IV
    Makovica - pieseň 1
    Makovica - pieseň 2

Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007-2013 TU!

Poďakovanie za rok 2007 (scénka) - Ježiš, ty si moje všetko
Aktivity vo farnosti - za rok 2007

Koncert Chvál III
    Mládežnícky zbor - Presvjataja Mati
    Mládežnícky zbor - Pán zastavil sa na brehu
    Zbor Presv. Bohorodičky - Hospodi pomiluj
    Kňazský zbor sv. Jakuba - Bohorodice Ďivo
    Kňazský zbor sv. Jakuba - Svjatyj Bože
    Monika Kandráčová - Matička, zhliadni
    Monika Kandráčová - Prosime ťa Ďivo
    p. Kandráč - prednes

Dokument o pribehu výstavby chrámu - " Ako vznikla Božia Múdrosť "

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto