Vystúpenie FS Makovica na Koncerte Chvál

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto