Scénka: Ježiš, ty si moje všetko - poďakovanie za rok 2007

(hudba: Lifehouse - Everything)
© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto