p. Kandráč - prednes
zvukový záznam (2:04 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto