Monika Kadnráčová - Prosime ťa Ďivo
(2:06 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto