Kňazský zbor sv. Jakuba - Bohorodice Ďivo
(1:50 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto