Zbor Presv. Bohorodičky - Hospodi, pomiluj
(4:05 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto