Mládežnícky zbor - Pán zastavil sa na brehu
(5:33 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto