Mládežnícky zbor - Presvjataja Mati
(3:24 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto