Priebeh výstavby Chrámu Božej Múdrosti (23:13 min.)

© www.grkatsk.sk

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto