Nič nie je náhoda, Pán spravuje nebo i zem… Tak mal plán aj so skôr narodenými, väčšinou starými, chorými a opustenými ľuďmi vo Svidníku.

Začiatkom januára 2000 som navštívila svoju dcéru Annu v Banskej Bystrici. Prijala som pozvanie na vystúpenie jej žiakov v Misijnom dome pre celoslovenské Valné zhromaždenie kresťanských dôchodcov. Ujala sa ma organizátorka pani Mokrá a ako čerstvá, týždňová dôchodkyňa som sa stala ich hosťom. Na moje prekvapenie, boli tam dôchodcovia takmer z väčšiny miest Slovenska, chýbal môj Svidník, čo sa ma dotklo. Nasledujúci deň som s nimi strávila čas na púti v Starých Horách a informovala som sa o fungovaní a činnosti v kluboch. Zaujala ma táto myšlienka a tak vznikla otázka: Prečo by sme aj my, vo Svidníku, nemohli mať podobný klub?

Vtedajší správca farnosti o. Ľubomír Petrík túto myšlienku podporil. Po ťažkom začiatku - dať dokopy organizačný výbor, sa nám to predsa podarilo a 27. decembra 2000 sa uskutočnilo prvé stretnutie kresťanských dôchodcov s počtom členom 52. Cieľom združenia je rozvíjať kresťanské, občianske a národné povedomie staršej generácie, v rámci možnosti sa stará, aby sa naši členovia necítili nepotrebne a osamotene, ale aby žili plnohodnotným duchovným a spoločenským životom. Činnosť združenia sa riadi vopred vypracovaným plánom, v ktorom sú zahrnuté stretnutia s duchovným obohatením, ako sú spoločné modlitby, pomazania chorých, čítanie Sv. Písma , návštevy pútnických miest, posedenie pri jasličkách. Ku kultúrno-spoločenským aktivitám patria zájazdy, prednášky na rôzne témy, návštevy kultúrnych pamiatok, stretnutia a aktivity s deťmi, pobyty v prírode a rôzne iné.

Združenie je registrovane ako Združenie kresťanských seniorov Slovenska v Bratislave a tiež je podporované Mestským úradom vo Svidníku.

Na jednotlivých stretnutiach , ktoré sa uskutočňujú jeden - dvakrát v mesiaci, sa aktívne zúčastňujú aj naši duchovní otcovia. A tak vytvárame jednu veľkú kresťanskú rodinu, na ktorú sa pri každom stretnutí v súčasnosti teší 68 členov.

Všetkým, ktorí boli naklonení myšlienke založiť a podporovať toto Združenie kresťanských seniorov, vyslovujeme Pán Boh zaplať.

Mária Sipajdová, predsedníčka ZKS

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto