Mládežnícky zbor spieva pravidelne na piatkových večerných liturgiách, nedeľných ranných liturgiách, adoráciach, kantoruje na sv. liturgiách, sobášoch ako aj na iných slávnostiach v našej farnosti. Nácviky sú každý piatok o 17:00 na fare.

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto