Ponúkame vám možnosť vypožičať si knihy a videokazety z našej farskej knižnice, ktorá sa nachádza v suteréne Chrámu Božej Múdrosti.

Knižnica je prístupná každý štvrtok v čase 16:30 - 17:30 a 19:00 - 20:00.

Zodpovedná: Mária Nováková

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto