Stretnutia detí v eRku sú každý piatok o 15:00 v suteréne Chrámu Božej Múdrosti.

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto