Nácviky detského zboru sú každý piatok o 16:00 na fare. Zbor vedie Alenka Pulščáková.

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto