Zbor Presvätej Bohorodičky pri gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku vznikol v októbri roku 1999 na podnet správcu farnosti o. Ľubomíra Petríka.

Od samého začiatku bolo cieľom zboru umocniť slávenie bohoslužieb a prehĺbiť duchovné vnímanie veriacich.

V súčasnosti v zbore pôsobí 10 mužov a 25 žien. Pod vedením dirigentky Mgr. Anny Loziňákovej, zbor pravidelne spieva na nedeľných i sviatočných liturgiách v obidvoch našich chrámoch. Organizačným vedúcim zboru je Jozef Nastišin.

koncert

Repertoár zboru tvoria liturgické spevy v cirkevnoslovanskom jazyku, mariánske piesne, koledy a iné príležitostné skladby. Počas svojej takmer 10 ročnej existencie sa zbor prezentoval na odpustových slávnostiach v okolitých obciach, v drevených chrámoch, na pútnických miestach ako Ľutina, Čirč, Turzovka, Litmanová; a niekoľkokrát koncertoval aj v susednom Poľsku.

Najväčšou radosťou zboru bolo začlenenie sa do veľkej rodiny gréckokatolíckych zborov Slovenska a spoločné účinkovanie na blahorečení našich mučeníkov, vladyku Petra Pavla Gojdiča a rehoľného kňaza Metoda v Ríme a na slávnosti prenesenia relikvií blaženého vladyku Vasiľa Hopka v Prešove.

prví členovia

Zbor má vo svojej kronike zaznamenané i mnohé slávenia archijerejských a primičných sv. liturgií. Každoročne sa zapája aj do rozhlasových nahrávok svätých liturgií v rámci národostno-etnického vysielania a vianočných benefičných koncertov.

Z úcty k svojej patrónke, zbor absolvoval niekoľko mariánskych večerov v Stropkove a Vranove nad Topľou. Vzácnou spomienkou zboru je účasť na archijerejskej liturgii s kardinálom Ľubomyrom Huzarom a približne dvadsiatimi biskupmi počas Stretnutia biskupov Európy.

K novej aktivite zboru patrí organizovanie Koncertu chvál (prvý a druhý ročník sa uskutočnil v spolupráci s Podduklianskym osvetovým strediskom), ktorý sa po prvýkrát konal v rámci duchovnej obnovy pred posviackou nového Chrámu Božej Múdrosti. Prezentujú sa na ňom zbory pôsobiace na území mesta – zbory bratov rímskokatolíkov a pravoslávnych. Hosťom koncertov boli aj známe speváčky Anka Servická a Monika Kandráčová. Týmto koncertom je vyjadrená aj veľká túžba po jednote, spoločnej modlitbe a cez duchovnú pieseň vzdávanie vďaky Nebeskému Otcovi i patrónke zboru – Presvätej Bohorodičke.


Marta Nastišinová

© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto