- Pridané video z akcii za ROK 2008   [viac]

    - Pridaný bohoslužobný poriadok farnosti Svidník - mesto   [viac]Skôr či neskôr narazíš do nejakého odporného trámu, ktorý z tvojho života urobí kríž. Ochorieš. Stane sa ti nehoda. Umrie ti milovaný človek. Niečo ti skríži kariéru. Podvedie ťa, nechá v štichu vlastný manžel, vlastná manželka. Pracujú proti tebe. Ničia ťa. Už nevládzeš. Kríž ťa môže oslobodiť od vecí, ktoré hrozia, že ťa zadusia. Je ako anténa, ktorou môžeš prijať správu od Boha.Slava Isusu Christu! Sv.liturgia za duchovné a telesné uzdravenia s o. Antonom Pariľakom 5. 11. 2010 o 18 : 00 hod.
© 2008 Gréckokatolícka farnosť Svidník - mesto